Filosofický časopis 6/2014

Téma: Problémy bioetiky
D. Černý, T. Hříbek, Slovo úvodem
D. Černý, Personální identita a interrupce
P. Sýkora, Kľúčová úloha metafyzických pojmov a koncepcií v bioetických argumentoch týkajúcich sa výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek
J. Jirsa, Pojem osoby v diskusi o etice potratů
T. Hříbek, Etika lidského vylepšování a liberální eugenika
K. Pacovská, Etický význam lidství
A. Doležal, Kritická analýza autonomie v bioetice
J. Kuře, Koncept autonomie v medicíně

Nové publikace OIKOYMENH

Platón – Faidros (Sedmé, opravené vydání).
Kouba, Pavel – Život rozumění.
Antalík, D., Čech, P., Mynářová, J., Dušek J. – Na stezkách domu Baalova. Náboženské texty literární a kultické.
Schelling, F. W. J. – Systém transcendentálního idealismu.
Jankélévitch, V. – Ironie.
Aristotelés – Poetika.
Karásek, J. – Duch a jsoucno.

Filosofický časopis 5/2014

L. Kvasz, Thalétova matematika v zrkadle Galileovej fyziky
V. Suvák, Prótagorovi bohovia I.
P. Glombíček, Pojem „common sense“u Thomase Reida
J. Palkoska, Účelové příčiny a kauzální působení z budoucnosti
M. Ritter, Patočkova fenomenologie jako první filosofie a přísná věda
S. Dach, Jazyk jako obraz: McGinnová a Sellars o Wittgensteinově „Traktátu“

Recenzní studie
T. Matějčková, Hledání transcendence a autenticity v sekulárním věku
Polemika
J. Šmajs, K problému oživení „zamrzlé“ evoluční ontologie

Filosofický časopis 4/2014

H. Grotius, Prolegomena ke „Třem knihám o právu válečném a mírovém“; (Komentář: J. Chotaš)
P. Koťátko, Propozice, obrazy a fikční světy
O. Sikora, Autonomie a druhý
L. Lička, „Esse apparens“ a jeho role v Auriolově výkladu smyslového vnímání
S. Myšička, Mencius o lidské přirozenosti a vládě lidskosti

Recenzní studie
L. Zádrapa, Jazyk, písmo a čínská filosofie

Esej
J. Vácha, Filosofující démoni monitorují život na Zemi

Polemika
V. Podracký, Polemika s knihou „Potřebujeme filosofii přežití?“

Konference – Hannah Arendtová

Ústav filosofie a religionistiky pořádá v úterý 22. května konferenci Hannah Arendtová (pdf) O revoluci aneb smysl (politické) svobody v moderní době. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. (FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 200)

Program:
9.00-9.45 Štěpán HOLUB: Dichotomie veřejného a soukromého štěstí
9.45-10.30 Jana VARGOVČÍKOVÁ: Názor kontra zájem: je Arendtové dichotomie udržitelná pro demokratické pojetí participace?
10.50-11.35 Jakub NOVÁK: Problém solidarity v myšlení Hannah Arendtové
11.35-12.20 Milan ZNOJ: K Rousseauově „třídnímu“ pojetí soucitu podle On Revolution
14.00-14.45 Daniel ŠTECH: Pokrytectví jako politický problém ‚®
14.45-15.30 Vít POKORNÝ: Bludné kruhy a transcendence v politice
15.45-16.30 Petr PŘIKRYL: Prázdný střed a „politika“

Workshop on Ancient Philosophy

Ústav filosofie a religionistiky FF UK zve všechny k účasti na Workshop on Ancient Philosophy (6.-7.6.), který pořádá FFUK ve spolupráci s University of Fribourg v rámci projektu česko-švýcarské spolupráce.

Program:

Wednesday 6 June (Room 217)
Seminar I
9:30–10:45 Marianne Garin MA – Vrais et faux miroirs d’Héraclite. Quelques cas de polyphonie dans les Fragments de l’Éphésien
11:00–12:15 Dr. Nicolas D’Andrès – Qu’est-ce que les néoplatoniciens ont retenu du Banquet après Plotin ?

Lecture I
15:00–17:00 Prof. Dominic O’Meara – Cities and Souls in Late Ancient Philosophy

Thursday 7 June (Room 201)
Seminar II
9:30–10:45 Chad Jorgenson MA – The Practical Dimension of Divinization in Plato’s Later Thought
11:00–12:15 Richard Schorlemmer MA – Die Seele als Form und das Problem der Bewegung

Lecture II
15:00–17:00 Prof. Filip Karfík – Plotinus on the Soul and its parts

Symposium na téma: Platónův dialog Ión

Česká platónská společnost a Filosofický ústav AV ČR spolu s Ústavem filosofie a religionistiky FF UK si Vás dovolují pozvat na mezinárodní symposium na téma: Platónův dialog Ión. Filosofie, rapsódství a řečnictví v klasickém řecku, konané 9. a 10. listopadu 2012 ve Vile Lanna (Praha 6, V sadech 1). (Plakát k symposiu).

Julius Tomin – Sokratés a zákony obce

Ústav filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK vás zve na přednášku Julia Tomina na téma „Sokrates a zákony obce“. Přednáška se uskuteční v pondělí 26. března od 15:50 v místnosti 225V. Text přednášky je dostupný na www.juliustomin.org.

Julius Tomin vystudoval filozofii a psychologii na FF UK, r. 1964 získal titul PhDr. V l. 1964–68 byl vědeckým aspirantem, 1969–70 přednášel o marxistické filozofii na Havajské univerzitě. V 2. polovině 60. let se účastnil dialogů o spolupráci křesťanů s marxisty. V letech normalizace (1970–89) pracoval jako strojník a noční hlídač, od r. 1979 organizoval bytové filozofické semináře.

Bibliografie: Kádrový dotazník, SI 1976; Myslím, tedy jsem. Úvod do filosofie R. Descarta, SI 1976; Podívaná, SI 1979. Sborníky: Diskutujeme o morálce dneška, 1965. Čas. přísp.: Prožitky skutečnosti – zdroj a dějiště poznání, FČ 1968; LtN, Tvorba.

(podle http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/tomin.html )

Konference O filosofii v češtině a/nebo v českých zemích

Filosofický ústav AV pořádá konferenci “O filosofii v češtině a/nebo v českých zemích”. Konference se bude konat po dobu jednoho dne jako součást třídenní konference o českém myšlení 7. – 9. listopadu 2011, v Akademickém konferenčním centru, Husova 4, Praha 1.

Zároveň bude vydáno mimořádné tematické číslo Filosofického časopisu.

Z pozvánky na konferenci:

“Vycházíme z přesvědčení, že byť by byla budoucnost lidstva globální, bohatství lidskosti vychází z mnoha lokálních zdrojů. České myšlení od Pravdy Páně po život v pravdě představuje jak fokus naší české totožnosti, tak i náš nemalý přínos světu. O náš vlastní svět, o domov i dálavu, potřebujeme pečovat. Proto vás zveme k přípravě konference a následnému mimořádnému číslu Filosofického časopisu, které by nastupujícím generacím poskytlo podnět k zamýšlení nad filosofií v naší řeči a/nebo v naší zemi.
Považujeme za důležité oslovit nejen odbornou filosofickou veřejnost, nýbrž i širší české intelektuální publikum. Proto doporučujeme formu filosofického eseje – jen se základním kritickým aparátem a doporučenou četbou – spíše než badatelské zprávy. Cílem by měl být především výklad smyslu filosofických reálií spíš než jejich výčet. Proto bychom uvítali, kdyby se příspěvky zabývaly mimo jiné i otázkou, čím a jak se snažil daný filosof oslovit svoji dobu – a čím oslovuje dobu naši.
Protože pod svícnem bývá nejtemněji, rádi bychom se zaměřili zejména na dosud opomíjené myšlení novodobé. Ač se nebráníme a priori námětům starším, chtěli bychom se soustředit především na české myšlení zhruba druhé poloviny dvacátého století. Podobně se nebráníme ani velmi známým postavám jako Masaryk či Patočka, avšak rádi bychom upozornili na úlohu osobností dnes do značné míry přehlížených, jako J.L.Fischer, Milan Machovec, Karel Kosík, Ladislav Hejdánek, případně teolog J.L.Hromádka či další. Přáli bychom si, aby z této iniciativy vznikl sborník, jež by mohl sloužit jako úvod i impuls k dalšímu studiu české filosofie.”