www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 Exaktní popis uspání hypnózou
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1618 Posts

Posted - 03/07/2010 :  08:49:42  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Exaktní popis uspání hypnózou z hlediska Filosofie rovnováhy

Hypnóza představuje ozvěnu (resonanci) mozku živých tvorů na určitý druh vlnění ztělesněný lékařem, jde o vlastní vlnění (frekvenci-častost a amplitudu-rozsah vlnění) mozku, tedy průměr mezi vlněními jednotlivých buněk a mezer mozku člověka. Člověk odpovídá na toto nabídnuté vlastní vlnění resonancí, kdy dochází k podstatnému uvolnění spočívající ve sjednocení všech rozporných částí mozku v jeden celek, dochází tak ke sjednocení Universa (Vesmíru, všeho míru, jednotné podobě), zobrazované či totožné s mozkem, z čehož plyne odpočinkový účinek v mozku živého tvora. Hypnózu lze použít jako uspávací prostředek před spaním jedince a proříznutím jeho krční tepny jako milosrdného způsobu smrti postupnou (nikoliv hromadnou) smrtí mozkových buněk a tak postupně celého mozku (viz Mojžíšův zákon košer porážky u Židů v Tóře) čili smrti jedince. Hypnóza zároveň nezpůsobuje pozůstatky cizorodých chemických látek v těle a nekazí tak maso a ostatní výrobky z mrtvol jedince. Hypnóza představuje sjednocení mozku, které je daleko těžší u jedinců, jejichž mozek je nerovnovážně rozvinut, tedy upřednostněním pouze některých oblastí mozku a jejich nervových buněk (racionálních-rozumových-početních, iracionálních-citových, energických-tělesných, neenergických-netělesných) došlo k smrti a skrytí-potlačení-latenci většiny mozkových buněk těchto jiných oblastí mozku. Jde především o živé jedince s nižším vědomím-intelektem jako zvířata, rostliny, houby, živé buňky, bakterie, viry apod. I u nich je však zřejmě hypnóza za výše uvedených avšak ztížených podmínek možná, protože mozkové buňky z potlačených výše uvedených mozkových oblastí zřejmě zcela nevyhynuly, některé z nich se skryli v jiných upřednostněných výše uvedených mozkových oblastech. Např. Romové-iracionální dravci jsou dokonalí hudebníci a jedna z nejnižších jejich kast-džatí-skupin bubeníci jsou rovněž nezbytní k navození výše uvedeného vlastního vlnění mozku jejich hudbou. Proto rovnovážný vývoj mozku jedince, jeho probuzení ze spánku nižších tvorů jako člověka před smrtí předpokládá jejich smíření se všemi ostatními živými jedinci i jejich vrahy, tedy přátelství všech na život a na smrt, kdy poté dojde k jejich spáse v podobě věčného života přerušovaného výše uvedenou milosrdnou smrtí v hypnózou navozeném spánku (To jest. dnem a spánkem nocí, které mohou mít různou relativistickou hmotnost podle počtu je ztělesňujících bodů časoprostoru). Hypnóza je možná pouze spojením všech racionálních a iracionálních buněk mozku člověka před smrtí ztělesňující všechny živé tvory v jeho vnějším světě, což je potřeba k zjištění výše uvedeného vlastního vlnění. Racionální-rozumové mozkové buňky a jimi ztělesnění jedinci jsou schopny odečítat od shora z nekonečna a iracionální-citové mozkové buňky a jimi ztělesnění jedinci jsou schopny přičítat od zdola nekonečna, spolu jsou schopny vypočítat ono nekonečně složité vlastní ozvěnové vlnění mozku člověka před smrtí ztělesňující či zobrazující celý Vesmír.
Děkuji mé druhé matce Marii Grůzové za pomoc se sepisem tohoto článku
Literatura: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za , http://www.psyx.cz/hypnoza.php , Jan Poněšický a kol., Člověk a jeho postavení ve světě, TRITON, Praha 2006 s. 33 a násl., 50, 65,
Bezpodmínečná láska může být hodnotnější než ta milostná, http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/177057-bezpodminecna-laska-muze-byt-hodnotnejsi-nez-ta-milostna.html , http://ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cd/data/ethn/topics/data/caste.cs.pdf

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 03/07/2010 :  10:10:26  Show Profile  Reply with Quote
Člověk odpovídá na toto nabídnuté vlastní vlnění resonancí, kdy dochází k podstatnému uvolnění spočívající ve sjednocení všech rozporných částí mozku v jeden celek, dochází tak ke sjednocení Universa

Čím si to vysvětluješ. Proč myslíš, že se různá nesourodá neuronová centra pod hypnózou "sjednocují"?
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 03/07/2010 :  14:34:32  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Neronisi.
Neruš Dalibora.Právě dostal chuť na steak a hypnotizuje prase.Má s tím problémy.Přikazuje praseti aby sledovalo kyvadlo a vykládá mu o tom, že má jednu nohu těžkou.

Marná snaha (M.S. Bažant)
Prase však jen žere
na kyvadlo mu sere
kopejtka jsou v hnoji
Dalibor slzy roní.

Promyslel již dávno
to je nám již známo
jak se řezník učí
hypnotizovat svini duši

A to proto jen
což je jeho sen
aby svině netrpěla
a podříznou si hrdlo dala.

My voláme v plné hrdlo
Dalibore, ty jsi ale trdlo
Po smrti a to i dítě ví
ani ta svině netrpí.

Kdyb jako básnička
rodily se texty písní
dávno bych byl bohatý
a slavný jako Ví aj pí.

Tato básnička se zrodila během pěti minut i s napsáním.To co potřebuji, čili texty písniček smolím měsíc, abych je potom zahodil.Není to k dožrání???MB
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1618 Posts

Posted - 04/07/2010 :  06:03:32  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
quote:
Originally posted by neronis

Člověk odpovídá na toto nabídnuté vlastní vlnění resonancí, kdy dochází k podstatnému uvolnění spočívající ve sjednocení všech rozporných částí mozku v jeden celek, dochází tak ke sjednocení Universa

Čím si to vysvětluješ. Proč myslíš, že se různá nesourodá neuronová centra pod hypnózou "sjednocují"?Neronisi,

je to jako ve spánku.

( viz www.filosofierovnovahy,sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 04/07/2010 06:04:06
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 04/07/2010 :  10:26:38  Show Profile  Reply with Quote
Ve spánku dochází k redistribuci paměťových záznamů, to je něco jiného. Ono vyhodnocování a změna v předních hemisférách probíhá spíš "zaživa" a to určitým postojem k nějaké impresi. Myslel jsem, že jsi zmiňoval spíš tohle.

Totiž teoreticky je možné určitou myšlenkovou hladinu (třeba bezstresovou, zaměřenou nějakým způsobem) učinit dominantní. V takovém momentě se budou neuronová spojení centralizovat v určitých místech, kde jsou dále "nenapadnutelná", tedy nejsou labilní. Pokud by tedy určitá vazba měla mít v danou chvíli dominantní charakter (a člověk se měl třeba stydět), automaticky by se aktivovala cesta k onomu centru, porovnala se s onou centralizovanou myšlenkovou hladinou a člověk by takovému pocitu mohl předcházet s tím, že by si jej stále uvědomoval (tedy nedochází k potlačování, ale k transformaci). K čemuž by hypnóza mohla teoreticky přispět.

Ale to říkám spíš ze zajímavosti.

Edited by - neronis on 04/07/2010 10:27:55
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 04/07/2010 :  14:55:47  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Když dostaneš ránu palicí do palice, necítíš vůbec žádnou bolest,ale okamžitě ztratíš vědomí.Když tě někdo podřízne krk, můžeš cítit bolest,ale okamžitě na ni zapomeneš,protože ztratíš vědomí a již ho nenabydeš.Máš li rakovinu, trpíš bolestmi a to dlouhou dobu,ale smrtí na vše zapomeneš, jako by bolesti nikdy nebylo,protože neprobíhá myšlení.Nevím tedy o čem je zde řeč.

MB
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000