I. UJEP Workshop – Ancient Scepticism

The Workshop takes place in the room 342 of the Celetná building of the Faculty of Philosophy, Charles University, Prague (Celetná 20, 110 00 Praha 1).

Saturday, December 18, 10 a.m.

Mauro Bonazzi (Università degli Studi, Milano)
Plutarch on the Difference between Academics and Pyrrhonists

Markus Lammenranta (University of Helsinki)
Agrippa’s Problem

(12-13:30 lunch break)

Josef Moural (Universita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)
What Kind of Investigation the Pyrrhonist Continues to Pursue after the EPOCHĒ

Baptiste Bondu (Université Paris Ouest, Nanterre)
What Kind of Subjectivity Does the Sceptical PHAINOMENON Involve in Sextus‘ Texts?

Symposium k Platónovu dialogu Hippias Větší

Česká platónská společnost a Filosofický ústav AV ČR spolu s Ústavem filosofie a religionistiky FF UK si Vás dovolují pozvat na VII . platónské symposium, které se bude konat 12. a 13. listopadu 2010 ve Vile Lanna (Praha 6, V sadech 1), na téma Platónův dialog Hippias Větší.

Program:

Pátek 12. listopadu 2010

9:00 Předseda ČPS zahájení konference
9:15 Jakub Jirsa (FF UK) Krása zákona
10:00 Josef Petrželka (FF MU) Funkce „krásna“ v Hippiovi Větším a v jiných dialozích
11:00 Pavel Hobza (FF UPOL) Hippias Větší a priorita definice
11:45 Kryštof Boháček (FF ZČU) Příliš mnoho dvojníků v dialogu Hippias Maior
12:30 Ota Gál (FF UK) Dialog Hippias Větší jako vodítko pro rekonstrukci Platónova pojetí krásy
15:00 Karel Thein (FF UK) Idea krásy, kauzalita a problém sebe-predikace
15:45 Ulrich Wollner (FHV UMB) Sókratovo chápanie krásy
16:45 Jiří Fiala (FF ZČU) Na samém konci: čísla, veličiny, dvojice a co s tím – Hippias Maior 303–304
17:30 Antonín Šíma (FF UK) Věci, predikáty, ideje

Sobota 13. listopadu 2010

9:30 Jakub Jinek (TF JU) Fíková vařečka
10:15 Ivan Chvatík (CTS ) Kdo obejme krásnou dívku? K narážce na „nepsanou nauku“ v dialogu Hippias Větší
11:15 Aleš Havlíček (FF UJEP) Krásné věci jsou nesnadné
12:00 Josef Moural (FF UJEP) Sókratova činnost v dialogu Hippias Větší