The intellectual virtue of sunesis in Nicomachean Ethics

ÚFAR FF UK a FLÚ AV zvou na přednášku/seminář („work in progress“):
Pavlos Kontos – The intellectual virtue of sunesis in Nicomachean Ethics (VI 6, X 9)
Místo a čas konání:
ÚFaR FFUK (225V)
3. 2. 2015 16:00-18:00
(Plakát)

Rubriky: Události | Napsat komentář

Filosofický časopis 6/2014

Téma: Problémy bioetiky
D. Černý, T. Hříbek, Slovo úvodem
D. Černý, Personální identita a interrupce
P. Sýkora, Kľúčová úloha metafyzických pojmov a koncepcií v bioetických argumentoch týkajúcich sa výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek
J. Jirsa, Pojem osoby v diskusi o etice potratů
T. Hříbek, Etika lidského vylepšování a liberální eugenika
K. Pacovská, Etický význam lidství
A. Doležal, Kritická analýza autonomie v bioetice
J. Kuře, Koncept autonomie v medicíně

Rubriky: Časopisy | Napsat komentář

Nové publikace OIKOYMENH

Platón – Faidros (Sedmé, opravené vydání).
Kouba, Pavel – Život rozumění.
Antalík, D., Čech, P., Mynářová, J., Dušek J. – Na stezkách domu Baalova. Náboženské texty literární a kultické.
Schelling, F. W. J. – Systém transcendentálního idealismu.
Jankélévitch, V. – Ironie.
Aristotelés – Poetika.
Karásek, J. – Duch a jsoucno.

Rubriky: Knihy | Napsat komentář

Filosofický časopis 5/2014

L. Kvasz, Thalétova matematika v zrkadle Galileovej fyziky
V. Suvák, Prótagorovi bohovia I.
P. Glombíček, Pojem „common sense“u Thomase Reida
J. Palkoska, Účelové příčiny a kauzální působení z budoucnosti
M. Ritter, Patočkova fenomenologie jako první filosofie a přísná věda
S. Dach, Jazyk jako obraz: McGinnová a Sellars o Wittgensteinově „Traktátu“

Recenzní studie
T. Matějčková, Hledání transcendence a autenticity v sekulárním věku
Polemika
J. Šmajs, K problému oživení „zamrzlé“ evoluční ontologie

Rubriky: Časopisy | Napsat komentář

Symposium na téma: Obrana Sókrata

Česká platónská společnost a Filosofický ústav AV ČR spolu s Ústavem filosofie a religionistiky FF UK si Vás dovolují pozvat na Symposium na téma Platónova dialogu Obrana Sókrata konané 7. a 8. listopadu 2014 ve Vile Lanna (Praha 6, V sadech 1). (Plakát k symposiu).

Rubriky: Události | Napsat komentář

Filosofický časopis 4/2014

H. Grotius, Prolegomena ke „Třem knihám o právu válečném a mírovém“; (Komentář: J. Chotaš)
P. Koťátko, Propozice, obrazy a fikční světy
O. Sikora, Autonomie a druhý
L. Lička, „Esse apparens“ a jeho role v Auriolově výkladu smyslového vnímání
S. Myšička, Mencius o lidské přirozenosti a vládě lidskosti

Recenzní studie
L. Zádrapa, Jazyk, písmo a čínská filosofie

Esej
J. Vácha, Filosofující démoni monitorují život na Zemi

Polemika
V. Podracký, Polemika s knihou „Potřebujeme filosofii přežití?“

Rubriky: Časopisy | Napsat komentář

Symposium na téma: Filébos

Česká platónská společnost a Filosofický ústav AV ČR spolu s Ústavem filosofie a religionistiky FF UK si Vás dovolují pozvat na mezinárodní symposium na téma Platónova dialogu Filébos konané 14. a 16. listopadu 2013 ve Vile Lanna (Praha 6, V sadech 1). (Plakát k symposiu).

Rubriky: Události | Napsat komentář

Konference – Hannah Arendtová

Ústav filosofie a religionistiky pořádá v úterý 22. května konferenci Hannah Arendtová (pdf) O revoluci aneb smysl (politické) svobody v moderní době. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. (FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 200)

Program:
9.00-9.45 Štěpán HOLUB: Dichotomie veřejného a soukromého štěstí
9.45-10.30 Jana VARGOVČÍKOVÁ: Názor kontra zájem: je Arendtové dichotomie udržitelná pro demokratické pojetí participace?
10.50-11.35 Jakub NOVÁK: Problém solidarity v myšlení Hannah Arendtové
11.35-12.20 Milan ZNOJ: K Rousseauově „třídnímu“ pojetí soucitu podle On Revolution
14.00-14.45 Daniel ŠTECH: Pokrytectví jako politický problém ‚®
14.45-15.30 Vít POKORNÝ: Bludné kruhy a transcendence v politice
15.45-16.30 Petr PŘIKRYL: Prázdný střed a „politika“

Rubriky: Události | Napsat komentář

Workshop on Ancient Philosophy

Ústav filosofie a religionistiky FF UK zve všechny k účasti na Workshop on Ancient Philosophy (6.-7.6.), který pořádá FFUK ve spolupráci s University of Fribourg v rámci projektu česko-švýcarské spolupráce.

Program:

Wednesday 6 June (Room 217)
Seminar I
9:30–10:45 Marianne Garin MA – Vrais et faux miroirs d’Héraclite. Quelques cas de polyphonie dans les Fragments de l’Éphésien
11:00–12:15 Dr. Nicolas D’Andrès – Qu’est-ce que les néoplatoniciens ont retenu du Banquet après Plotin ?

Lecture I
15:00–17:00 Prof. Dominic O’Meara – Cities and Souls in Late Ancient Philosophy

Thursday 7 June (Room 201)
Seminar II
9:30–10:45 Chad Jorgenson MA – The Practical Dimension of Divinization in Plato’s Later Thought
11:00–12:15 Richard Schorlemmer MA – Die Seele als Form und das Problem der Bewegung

Lecture II
15:00–17:00 Prof. Filip Karfík – Plotinus on the Soul and its parts

Rubriky: Události | Napsat komentář

Symposium na téma: Platónův dialog Ión

Česká platónská společnost a Filosofický ústav AV ČR spolu s Ústavem filosofie a religionistiky FF UK si Vás dovolují pozvat na mezinárodní symposium na téma: Platónův dialog Ión. Filosofie, rapsódství a řečnictví v klasickém řecku, konané 9. a 10. listopadu 2012 ve Vile Lanna (Praha 6, V sadech 1). (Plakát k symposiu).

Rubriky: Události | Napsat komentář