Dílo Jeremy Benthama kompletně digitalizováno

Dílo anglického filosofa Jeremy Benthama (1748-1832), zakladatele etické koncepce utilitarismu, bylo kompletně digitalizováno. Projekt zahrnující 95 tis. nascanovaných stránek z British Library a University College London byl v této části dokončen. Většina z nascanovaných dokumentů je k dispozici online na stránkách Bentham Project. Zároveň projekt pokračuje transkripcí nascanovaných obrázků do textové podoby, jak s použitím software pro rozpoznávání rukopisného textu, tak manuálně – přepisování zajišťují dobrovolníci v rámci programu Transcribe Bentham (zdroj).

Byl Descartes zavražděn katolickým knězem?

Většina historických knih o dějinách filosofie uvádí, že francouzský filosof René Descartes zemřel 11. února 1650 ve Stockholmu ve Švédsko. Byl zde na pozvání královny Kristýny, která se velmi zajímala o jeho filosofii. Schůzky s ní ovšem probíhaly velmi brzo ráno a tuhá severská zima se podepsala na zdraví stárnoucího filosofa. Na začátku roku 1650 dostal zápal plic a krátce na to zemřel. Celý příspěvek