Dílo Jeremy Benthama kompletně digitalizováno

Dílo anglického filosofa Jeremy Benthama (1748-1832), zakladatele etické koncepce utilitarismu, bylo kompletně digitalizováno. Projekt zahrnující 95 tis. nascanovaných stránek z British Library a University College London byl v této části dokončen. Většina z nascanovaných dokumentů je k dispozici online na stránkách Bentham Project. Zároveň projekt pokračuje transkripcí nascanovaných obrázků do textové podoby, jak s použitím software pro rozpoznávání rukopisného textu, tak manuálně – přepisování zajišťují dobrovolníci v rámci programu Transcribe Bentham (zdroj).