Konference O filosofii v češtině a/nebo v českých zemích

Filosofický ústav AV pořádá konferenci “O filosofii v češtině a/nebo v českých zemích”. Konference se bude konat po dobu jednoho dne jako součást třídenní konference o českém myšlení 7. – 9. listopadu 2011, v Akademickém konferenčním centru, Husova 4, Praha 1.

Zároveň bude vydáno mimořádné tematické číslo Filosofického časopisu.

Z pozvánky na konferenci:

“Vycházíme z přesvědčení, že byť by byla budoucnost lidstva globální, bohatství lidskosti vychází z mnoha lokálních zdrojů. České myšlení od Pravdy Páně po život v pravdě představuje jak fokus naší české totožnosti, tak i náš nemalý přínos světu. O náš vlastní svět, o domov i dálavu, potřebujeme pečovat. Proto vás zveme k přípravě konference a následnému mimořádnému číslu Filosofického časopisu, které by nastupujícím generacím poskytlo podnět k zamýšlení nad filosofií v naší řeči a/nebo v naší zemi.
Považujeme za důležité oslovit nejen odbornou filosofickou veřejnost, nýbrž i širší české intelektuální publikum. Proto doporučujeme formu filosofického eseje – jen se základním kritickým aparátem a doporučenou četbou – spíše než badatelské zprávy. Cílem by měl být především výklad smyslu filosofických reálií spíš než jejich výčet. Proto bychom uvítali, kdyby se příspěvky zabývaly mimo jiné i otázkou, čím a jak se snažil daný filosof oslovit svoji dobu – a čím oslovuje dobu naši.
Protože pod svícnem bývá nejtemněji, rádi bychom se zaměřili zejména na dosud opomíjené myšlení novodobé. Ač se nebráníme a priori námětům starším, chtěli bychom se soustředit především na české myšlení zhruba druhé poloviny dvacátého století. Podobně se nebráníme ani velmi známým postavám jako Masaryk či Patočka, avšak rádi bychom upozornili na úlohu osobností dnes do značné míry přehlížených, jako J.L.Fischer, Milan Machovec, Karel Kosík, Ladislav Hejdánek, případně teolog J.L.Hromádka či další. Přáli bychom si, aby z této iniciativy vznikl sborník, jež by mohl sloužit jako úvod i impuls k dalšímu studiu české filosofie.”

Příspěvek byl publikován v rubrice Události a jeho autorem je Filosofie.cz. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.