Julius Tomin – Sokratés a zákony obce

Ústav filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK vás zve na přednášku Julia Tomina na téma „Sokrates a zákony obce“. Přednáška se uskuteční v pondělí 26. března od 15:50 v místnosti 225V. Text přednášky je dostupný na www.juliustomin.org.

Julius Tomin vystudoval filozofii a psychologii na FF UK, r. 1964 získal titul PhDr. V l. 1964–68 byl vědeckým aspirantem, 1969–70 přednášel o marxistické filozofii na Havajské univerzitě. V 2. polovině 60. let se účastnil dialogů o spolupráci křesťanů s marxisty. V letech normalizace (1970–89) pracoval jako strojník a noční hlídač, od r. 1979 organizoval bytové filozofické semináře.

Bibliografie: Kádrový dotazník, SI 1976; Myslím, tedy jsem. Úvod do filosofie R. Descarta, SI 1976; Podívaná, SI 1979. Sborníky: Diskutujeme o morálce dneška, 1965. Čas. přísp.: Prožitky skutečnosti – zdroj a dějiště poznání, FČ 1968; LtN, Tvorba.

(podle http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/tomin.html )