The intellectual virtue of sunesis in Nicomachean Ethics

ÚFAR FF UK a FLÚ AV zvou na přednášku/seminář („work in progress“):
Pavlos Kontos – The intellectual virtue of sunesis in Nicomachean Ethics (VI 6, X 9)
Místo a čas konání:
ÚFaR FFUK (225V)
3. 2. 2015 16:00-18:00
(Plakát)